Moderne Gitaarlessen


Voor alle leeftijden

Ervaar Gitaar
5.0
Gebaseerd op 14 recensies
powered by Facebook
js_loader

Meer info?

Neem dan vrijblijvend contact op via info@ervaargitaar.nl of het onderstaande contactformulier.

Geen antwoord ontvangen? Kijk ook even in je spambox!

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Hoe zit het met uw privacy?

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht . Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet staat in het teken van het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Ook Ervaar Gitaar verzamelt persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden door Ervaar Gitaar zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

  • duidelijk vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vraag om jouw persoonsgegevens te verwerken;
  • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, met uitzondering van een boekhouder, waarmee een verwerkingsovereenkomst bestaat;
  • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken met derde partijen worden gemaakt om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen

  Ervaar Gitaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verwerking komt tot stand doordat jij gitaarlessen neemt bij Ervaar Gitaar en deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan Ervaar Gitaar verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Bankrekeningnummer

  Je gegevens worden gebruik om je inschrijving voor gitaarlessen te verwerken, om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post, om jouw vragen te beantwoorden en afspraken te maken via social media, e-mail of telefonisch contact en voor de financiële administratie van Ervaar Gitaar.

  Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Ervaar Gitaar?

  Ervaar Gitaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Lesnemers die jonger zijn dan 16 jaar dienen hiervoor altijd toestemming te hebben van ouders/verzorgers. Op deze manier wordt er voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Ervaar Gitaar persoonsgegevens?

  Ervaar Gitaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling/ het sturen van facturen;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie via e-mail of social media;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst, het geven van gitaarlessen aan huis, uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen in lestijden, lessoorten en tarieven;
  • Ten behoeve van kilometeradminstratie.

  Hoe lang bewaart Ervaar Gitaar persoonsgegevens?

  Ervaar Gitaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra een leerling stopt met het nemen van lessen bij Ervaar Gitaar worden de opgeslagen persoonsgegevens niet langer opgeslagen en gewist.

  Worden persoonsgegevens door Ervaar Gitaar gedeeld met derden?

  Ervaar Gitaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Ervaar Gitaar, denk aan een boekhouder, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ervaar Gitaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Ervaar Gitaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ervaar Gitaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ervaar Gitaar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ervaargitaar.nl. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe Ervaar Gitaar persoonsgegevens beveiligt

  Ervaar Gitaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt er regelmatig een back-up gemaakt van mijn klantenbestand en is alle software die ik gebruik up to date en op verschillende manieren beveiligd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ervaargitaar.nl.

  Zoë Lenssen – Ervaar Gitaar – Geitstraat 42, 6413 EP, Heerlen

  KVK: 58340602 – tel. 06-18353020 – info@ervaargitaar.nl – www.ervaargitaar.nl