Moderne Gitaarlessen


Voor alle leeftijden

Ervaar Gitaar
5.0
Based on 17 reviews
aangedreven door Facebook

Meer info?

Neem dan vrijblijvend contact op via info@ervaargitaar.nl of het onderstaande contactformulier.

Geen antwoord ontvangen? Kijk ook even in je spambox!
Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Algemene lesvoorwaarden

Algemene Voorwaarden individuele gitaarlessen 2020

  • Bij aanmelding dient,  na de proefles,  een lesovereenkomst te worden ondertekend. Indien de lesnemer onder de 18 jaar is, dienen zijn/haar ouder(s)/verzorgers de lesovereenkomst te ondertekenen.
  • De lesnemer krijgt een kopie retour voor zijn/haar eigen administratie.
  • De lesnemer kan voorafgaand aan de aanmelding gebruik maken van een proefles van een half uur á 10.00 euro.
  • De lesduur en lesmomenten worden in onderling overleg vastgesteld. Alle prijzen zijn afhankelijk van de lesduur.
  • Het lesgeld is opgebouwd uit wekelijkse of maandelijkse betalingen, die na afloop van de les(sen) binnen twee weken worden voldaan. Het lesgeld is afhankelijk van de lesduur (zie Lessen).
  • Lessen, lesmateriaal en de kosten voor reparaties kunnen op drie manieren worden betaald:
   • Contant of via een betaalverzoek aan het einde van de les
   • Bankoverschrijving (Ervaar Gitaar t.n.v. Z J Lenssen —- NL84INGB0008703676)
   • Aan het einde van de maand – per factuur of betaalverzoek
   • Per pin aan het einde van de les
  • Alle leerlingen die betalen door middel van bankoverschrijving / aan het einde van de maand betalen krijgen na afloop van de les een digitale factuur in hun mailbox.
  • Alle leerlingen ondertekenen een privacyverklaring, waarin Ervaar Gitaar verklaart zorgvuldig om te gaan met de privacy van leerlingen. Meer info?
   • De lesovereenkomst bestaat uit de volgende punten:
  • De mogelijkheid bestaat pakketten van vijf lessen á 30 of 60 minuten aan te schaffen. Deze pakketten hebben een geldigheid van maximaal 12 weken. Dit houdt in dat de vijf lessen van het pakket binnen 12 weken moeten zijn gevolgd.
  • Wanneer een leerling zich vaak afmeldt (> 1x per maand), maar wel een vast lesmoment heeft, dan kan de docent verzoeken dit lesmoment naar een andere dag/tijdstip te verplaatsen.
  • Bij verzuim dient de lesnemer zich tijdig (liefst 24 uur voor aanvang van de les of voor 12 uur op de betreffende dag) af te melden. Wanneer er geen, of geen tijdige, afmelding plaatsvindt, wordt er een half uur lesgeld in rekening gebracht (15.00). Bij pakketten geldt dat er één les van het pakket als ‘voldaan’ zal worden afgetekend.
  • Een leerling mag zich 4x per jaar afmelden (zie bovenstaande voorwaarden), zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Na de vierde keer zal het half uur tarief worden berekend.
  • De uitgevallen les kan in principe worden ingehaald,  wanneer in dezelfde week elders in het rooster ruimte beschikbaar komt / is. Het initiatief tot het maken van een afspraak voor een evt. inhaalles ligt bij de lesnemer.
  • Wanneer men kiest voor flexibele lestijden, wordt er in onderling overleg een nieuwe afspraak gemaakt.
  • Bij elke vorm van verzuim van de lesgevende krijgt de lesnemer tijdig bericht en zal er getracht worden een inhaalles in te plannen. De gemiste les zal dan natuurlijk niet worden geteld als gegeven les en is daarmee vrij van kosten.
  • Indien er niet direct plaats is voor de aanstaande lesnemer kan hij/zij aangeven op de wachtlijst geplaatst te willen worden. Lesgevende neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met aanstaande lesnemer wanneer een plaats vrij komt.
  • Bij lessen waar de reisafstand meer dan 5 kilometer bedraagt, wordt er 2,50 euro extra in rekening gebracht. Deze kosten worden ook in de pakketten doorberekend.
  • Wanneer een leerling een gitaar huurt bij Ervaar Gitaar, lopen de kosten hiervan door ook wanneer er geen lessen worden gevolgd (stoppen/ziekte etc.). Er worden geen kosten meer in rekening gebracht zodra de gitaar wordt geretourneerd.
  • Voor leerlingen ouder dan 21 jaar gelden er andere tarieven. Dit heeft te maken met het hoge belastingtarief van 21%.