Moderne Gitaarlessen


Voor alle leeftijden

Ervaar Gitaar
5.0
Gebaseerd op 14 recensies
powered by Facebook
js_loader

Meer info?

Neem dan vrijblijvend contact op via info@ervaargitaar.nl of het onderstaande contactformulier.

Geen antwoord ontvangen? Kijk ook even in je spambox!

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Algemene lesvoorwaarden

  Algemene Voorwaarden gitaarlessen Ervaar Gitaar 2023-2024

  Algemeen

   • Bij aanmelding dient,  na de proefles,  een lesovereenkomst en AVG verklaring te worden ondertekend. Indien de lesnemer jonger dan 18 jaar is, dienen zijn/haar ouder(s)/verzorgers de lesovereenkomst te ondertekenen.
    • Let op; ook wanneer de lesovereenkomst nog niet getekend is, zijn de voorwaarden zoals gesteld op www.ervaargitaar.nl altijd bindend.
   • De lesnemer krijgt, wanneer gewenst, een kopie retour voor zijn/haar eigen administratie.
   • De lesnemer kan voorafgaand aan de aanmelding gebruik maken van een proefles van een half uur á 12.50 euro.
   • De lesduur en lesmomenten worden in onderling overleg vastgesteld. Alle prijzen zijn afhankelijk van de lesduur.

  Lesgeld

   • Het lesgeld is opgebouwd uit wekelijkse en maandelijkse betalingen die na afloop van de les(sen) binnen twee weken worden voldaan, of uit lespakketten. Het lesgeld is afhankelijk van de lesduur en eventuele reiskosten.
   • Lessen, lesmateriaal en de kosten voor reparaties/benodigdheden kunnen op verschillende manieren worden betaald:
    • Contant of via een betaalverzoek (mobiel) aan het einde van de les
    • Bankoverschrijving (Ervaar Gitaar t.n.v. Z J Lenssen —- NL84INGB0008703676)
    • Aan het einde van de maand – per factuur of betaalverzoek
    • Alle leerlingen die betalen door middel van bankoverschrijving / aan het einde van de maand betalen krijgen na afloop van de les een digitale factuur in hun mailbox.

  Lesovereenkomst en Privacy

  • Alle leerlingen ondertekenen een lesovereenkomst, maar ook een privacyverklaring, waarin Ervaar Gitaar verklaart zorgvuldig om te gaan met de privacy van leerlingen. Meer info?

    

   De lesovereenkomst bestaat uit de volgende punten:

   • De mogelijkheid bestaat pakketten van vijf lessen á 30 of 60 minuten aan te schaffen. Deze pakketten hebben een geldigheid van maximaal 12 weken. Dit houdt in dat de vijf lessen van het pakket binnen 12 weken moeten zijn gevolgd. Restitutie is niet mogelijk.
    • Restitutie is niet mogelijk wanneer een leerling een lessenpakket van 5 lessen heeft afgenomen, maar vervolgens besluit de lessen te annuleren voordat deze vijf lessen zijn voldaan.
    • Wanneer de maximale lengte van 12 weken niet haalbaar blijkt door ziekte of onvoorziene omstandigheden aan de kant van de lesgever, dan wordt deze periode door de lesgever na overleg verlengd.
    • Na afloop van een lessenpakket heeft de leerling de kans om een nieuw lessenpakket aan te gaan, maar er kan ook overgestapt worden naar het nemen van losse lessen of het opzeggen van de genomen lessen.
   • Wanneer een leerling zich vaak afmeldt (> 1x per maand), maar wel een vast lesmoment heeft, dan kan de docent verzoeken dit lesmoment naar een andere dag/tijdstip te verplaatsen.
   • Bij verzuim dient de lesnemer zich tijdig (liefst 24 uur voor aanvang van de les of voor 12 uur op de betreffende dag) af te melden. Wanneer er geen, of geen tijdige, afmelding plaatsvindt, wordt er een half uur lesgeld in rekening gebracht. Bij pakketten geldt dat er één les van het pakket als ‘voldaan’ zal worden afgetekend.
   • Een uitgevallen les kan in principe worden ingehaald,  wanneer in dezelfde week elders in het rooster ruimte beschikbaar komt / is. Het initiatief tot het maken van een afspraak voor een evt. inhaalles ligt bij de lesnemer.
   • Wanneer men kiest voor flexibele lestijden, wordt er in onderling overleg een nieuwe afspraak gemaakt.
   • Bij elke vorm van verzuim van de lesgevende krijgt de lesnemer tijdig bericht en zal er getracht worden een inhaalles in te plannen. De gemiste les zal dan natuurlijk niet worden geteld als gegeven les en is daarmee vrij van kosten (en zal in het geval van een pakket niet afgetekend worden).
   • Indien er niet direct plaats is voor de aanstaande lesnemer kan hij/zij aangeven op de wachtlijst geplaatst te willen worden. Lesgevende neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met aanstaande lesnemer wanneer een plaats vrij komt.
   • Bij lessen die bij de leerlingen aan huis gegeven worden, wordt er 2,50 euro extra in rekening gebracht. Deze kosten worden ook in de pakketten doorberekend.
   • Wanneer een leerling een gitaar huurt bij Ervaar Gitaar, lopen de kosten hiervan door ook wanneer er geen lessen worden gevolgd (stoppen/ziekte etc.). Er worden geen kosten meer in rekening gebracht zodra de gitaar wordt geretourneerd.
   • Voor leerlingen ouder dan 21 jaar gelden er andere tarieven. Dit heeft te maken met het hoge belastingtarief van 21%.